Bài 26. Các phím tắt đặc biệt thường hay sử dụng trong AutoCAD

AutoCAD 2015

Các bạn học AutoCAD từ đâu đi chăng nữa, thì mục đích cuối cùng là dùng thành thạo và sử dụng phím tắt để vẽ cho nhanh chóng, để mà biết được thì cần thời gian tìm hiểu và đúc kết lại, nhưng khi các bạn đọc bài này sẽ không cần nhiều thời gian để làm việc đó.

Các phím tắt và lệnh hay được sử dụng cho những thao tác cơ bản.

 1. F8 (hoặc fn+F8) tùy từng máy mà tận dụng, tác dụng của nó là tạo đường thẳng theo phương ngang , đứng khi bật.
 2. Pu (Purge) xóa tất các các items mà không sử dụng trong bản vẽ có tác dụng làm giảm dung lượng bản vẽ.
 3. Ctrl+1 hay Mo hiện thông tin của đối tượng (dùng quen nên bật cái này cho tất cả bản vẽ để bên phải).
 4. Ctrl+9 để bật tắt thanh command line.
 5. F12 (hoặc fn+F12) để bật tắt gõ lệnh tại vị trí chuột trên màn hình bản vẽ khi di chuyển.
 6. Ctrl+P lệnh in nhanh thường dùng in Pdf (chính) ( sử dụng PDF creator in Autocad không nhòe (mờ) Excel ).
 7. Ctrl+O mở bản vẽ.
 8. Ctrl+N tạo bản vẽ mới.
 9. La (Layer) mở nhanh quản lý layer.
 10. Ps (Psace) thoát khung nhìn trong Layout.
 11. Op (Option) mở quản lý bản vẽ.
 12. F9 (hoặc fn+F9) bật tắt chế độ zoom phân giải.
 13. Ren đổi tên các đối tượng như Block, Group…
 14. St vào phần cài đặt nhanh.
 15. Ctrl+0 ( số không ) để cho to màn hình vẽ.

Hiện tại mới nhớ bằng đó lệnh, có gì sẽ cập nhật thêm.