Thiết lập chế độ truy bắt điểm

Bài 6. Thiết lập chế độ truy bắt điểm trong AutoCAD

Hôm nay chúng ta tiếp tục học AutoCAD với việc thiết lập chế độ truy bắt điểm, tất cả các phiên bản AutoCAD đều giống nhau. Ta mở bản vẽ CAD lên và gõ lệnh SE/Enter, hộp thoại cài đặt xuất hiện. Ở mục Object Snap: Ta chọn Object snap on (F3) để bật chế […]