Thiet lap duong kich thuoc-Setting dimension AutoCAD

Bài 15. Thiết lập đường kích thước (Dimension) trong bản vẽ AutoCAD

Sau khi các bạn đã làm theo hướng dẫn bài Bài 2. Thiết lập thông số cơ bản AutoCAD dành cho người mới ta sẽ tiếp tục thiết lập thông số cho đường kích thước (Dimension). Ở bài này ta thiết lập và dùng đường kích thước cho tất cả các bản vẽ mục đích phục vụ […]