Giới thiệu gia công trên phần mềm NX9

Với bộ công cụ NX 9.0 dành cho gia công, hãng phần mềm Siemens tiếp tục phát triển phần mềm giúp tạo ra được các sản phẩm chính xác, đúng đắn ngay từ lần sản xuất đầu tiên, tránh được sự hao phí trong sản xuất thử giúp sản phẩm của doanh nghiệp nhanh chóng […]