Cach Mui ten trong AutoCAD-how to Draw arrows Beauty in AutoCAD

Bài 16. Hướng dẫn vẽ các loại mũi tên chỉ hướng trong AutoCAD 2D.

Các bạn biết rằng trong các bản vẽ, mũi tên chỉ hướng thường xuyên xuất hiện và có nhiều cách vẽ khác nhau. Hôm nay chúng ta cùng nhau vẽ mũi tên chỉ hướng. Các bạn đã sẵn sàng. 1.Bây giờ chúng ta sẽ vẽ một mũi tên và tô bằng lệnh Hath. Việc đầu tiên, bạn […]