Thiet lap duong kich thuoc-Setting dimension AutoCAD

Bài 15. Thiết lập đường kích thước (Dimension) trong bản vẽ AutoCAD

Sau khi các bạn đã làm theo hướng dẫn bài Bài 2. Thiết lập thông số cơ bản AutoCAD dành cho người mới ta sẽ tiếp tục thiết lập thông số cho đường kích thước (Dimension). Ở bài này ta thiết lập và dùng đường kích thước cho tất cả các bản vẽ mục đích phục vụ […]

logo dimension

Bài 16. Cách sử dụng lệnh đường kích thước.

 Học với nhóm lệnh đo kích thước và chỉnh sửa cơ bản. Muốn học Cad tốt ta nên bắt đầu với những kiến thức cơ bản , do vậy bài này viết ra hướng dẫn cho newbie hay người mới bắt đầu làm quen với AutoCAD , với những seri bài đã chuẩn bị trước. […]