Sản phẩm Autodesk áp dung với Win10

Hiện tại, các sản phẩm của Autodesk có nhiều phiên bản mới với nhiều tính năng vượt trội so  với các phiên bản  trước đó. Nó giúp ta thiết kế dễ dàng, nhanh gọn, đồ họa thì mượt mà, không gãy khúc ở các biên dạng đường thẳng, đường tròn mà ta thường thấy. Và để cài đặt các phiên bản này, các bạn thường bâng khuâng rằng các phiên bản này có phù hợp với hệ điều hành mà bạn đang sử dụng hay không? Và sử dụng hệ điều hành nào có thể khai thác triệt để các tính năng  mới của phiên bản trên?

Để phần nào giải tỏa nỗi bâng khuâng của các bạn, mình sẽ giải thích cụ thể từng vấn đề mà các bạn nêu trên,  nhằm giúp các bạn có thể sử dụng một sản phẩm Autodesk tương thích với máy tính của bạn

Hầu hết sản phẩm của Autodesk đều được hỗ trợ trên Window 10 nhưng nó  phải dựa vào các phiên bản sản phẩm của Autodesk đối  với Window 10.

Vấn đề phổ biến nhất là không có khả năng cài đặt mới cho một sản phẩm Autodesk trên một hệ điều hành Windows 10 do sự phụ thuộc vào Windows 10 trên. NET 4.6. Trong hầu hết các trường hợp, các sản phẩm Autodesk được cài đặt trên một hệ điều hành trước đó đã được nâng cấp lên Windows 10 sẽ tiếp tục hoạt động như mong đợi. Nhiều vấn đề này đã được sửa chữa bởi bản cập nhật Windows 10 gần đây nhất. Cập nhật cài đặt Windows 10 để nhận các bản cập nhật mới nhất.

Sản phẩm Autodesk 2018

Tất cả các sản phẩm Autodesk 2018 đều được hỗ trợ trên Windows 10 (hệ điều hành dành cho máy tính để bàn). Xem yêu cầu hệ thống cho sản phẩm của bạn để xác minh khả năng tương thích và chi tiết cụ thể.

 

Sản phẩm Autodesk 2017

Tất cả các sản phẩm Autodesk 2017 được hỗ trợ trên Windows 10 (hệ điều hành dành cho máy tính để bàn). Xem yêu cầu hệ thống cho sản phẩm của bạn để xác minh khả năng tương thích và chi tiết cụ thể.

 

Sản phẩm Autodesk 2016

Nhiều sản phẩm của Autodesk 2016 đã được thử nghiệm và được xác nhận là hoạt động chính xác trên Windows 10 (hệ điều hành dành cho máy tính để bàn), tuy nhiên cần phải có nhiều thử nghiệm hơn trước khi chúng tôi chứng nhận sản phẩm được hỗ trợ đầy đủ trên hệ điều hành mới. Vui lòng lưu ý các chi tiết cụ thể cho từng sản phẩm sau:

 • AutoCAD 2016 được hỗ trợ với ứng dụng AutoCAD 2016 SP1.
 • AutoCAD LT 2016 được hỗ trợ với ứng dụng AutoCAD LT 2016 SP1.
 • Hầu hết các trục dọc dựa trên AutoCAD không được hỗ trợ cho Windows 10

 

 

Cài đặt phiên bản tiếng Anh của AutoCAD Electrical 2016 yêu cầu cập nhật Windows 10, KB3081448 hoặc mới hơn (bản cập nhật được tích lũy). Các phiên bản ngôn ngữ khác của AutoCAD Electrical 2016 có thể được cài đặt nếu cập nhật Windows 10, KB3105210, được áp dụng trước khi cài đặt sản phẩm.

 • Inventor 2016 được hỗ trợ trên Windows 10 (hệ điều hành dành cho máy tính để bàn).
 • Maya 2016 và Maya LT 2016 được hỗ trợ trên Windows 10.
 • Autodesk Vault 2016 trở về trước không được hỗ trợ trên Windows 10.
 • Sản phẩm Autodesk 2013-2015

Cần phải kiểm tra thêm các sản phẩm của Autodesk 2013-2015 để xác định tính tương thích với Windows 10 và nên được coi là không được hỗ trợ trên Windows 10 trừ khi được nêu rõ trong các chi tiết tiếp theo hoặc trong các yêu cầu hệ thống đối với sản phẩm và phiên bản đó. Vui lòng lưu ý các chi tiết cụ thể cho từng sản phẩm sau:

 • Phiên bản năm 2014 và cũ của AutoCAD và AutoCAD sẽ không được hỗ trợ trên Windows 10.
 • Các phiên bản tiếng Anh của AutoCAD 2015 và các trục dọc dựa trên AutoCAD phải được cài đặt được nếu bạn đã nhận được cập nhật Windows 10, KB3081448 hoặc mới hơn.
 • Các phiên bản ngôn ngữ AutoCAD khác và các gói ngôn ngữ có thể được cài đặt nếu cập nhật Windows 10, KB3105210, được áp dụng trước khi cài đặt.
 • DWG TrueView 2015 có thể được cài đặt nếu cập nhật Windows 10, KB3105210, được áp dụng trước khi cài đặt.

Tải Full bộ font Autocad : Tại đây

Hãy là người bình luận đầu tiên

Để lại bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ không bị công khai.


*