Bài 5. Lệnh xóa đối tượng, lệnh trở lại và lệnh tiếp tục trong AutoCAD

Xoa doi tuong autocad 2D

Hôm nay chúng ta tiếp tục học bài về lệnh xóa đối tượng, lệnh trở lại và lệnh tiếp tục với loạt bài viết AutoCAD 2D 3D cơ bản nâng cao . Chúng ta cùng bắt đầu nào.

1. Xóa đối tượng

Ta có 2 cách thực hiện:

+ Cách 1: Ta gõ lệnh E /Enter → Chọn đối tượng cần xóa /E.

+ Cách 2: Ta chọn đối tượng cần xóa → nhấn phím Delete trên bàn phím.

Loading...

Xoa doi tuong autocad 2D

Ví dụ như hình trên ta có hình chữ nhật và hình tròn, muốn xóa hình tròn ta chọn nó và xóa bằng cách nhấn Delete hoặc E/Enter.

2. Lệnh trở lại

Chúng ta có 2 cách thực hiện:

+ Cách 1: Ta gõ lệnh U /Enter (Có thể Enter nhiều lần).

+ Cách 2: Ta bấm Ctrl + Z (Có thể thực hiện nhiều lần).

Khi chúng ta vẽ hình sai (không đúng) và muốn trở lại bước trước thì chúng ta thực hiện một trong hai cách trên đều được.

3. Lệnh tiếp tục

Lệnh tiếp tục Redo, lệnh này ngược lại với lệnh trở lại, là khi ta lỡ bấm trở lại quá 1 lần thì ta tiến hành gõ lệnh Redo /E là được. (Lệnh Redo chỉ sử dụng 1 lần sau khi thực hiện lệnh trở lại).

Hôm nay chúng ta cũng đã thực hiện được các lệnh cơ bản xóa bỏ, lệnh trở lại và lệnh tiếp tục redo trong AutoCAD.

Bài tiếp theo ở link sau Bài 6.Lệnh di chuyển và sao chép đối tượng.

Chúc các bạn có buổi học AutoCAD vui vẻ.