Bài 9. Lệnh vẽ đường thẳng, hình chữ nhật cơ bản – nâng cao trong AutoCAD

Lệnh đường tròn trong cad

Hôm nay chúng ta sang buổi học AutoCAD vẽ đường thẳng, hình chữ nhật cơ bản – nâng cao trong loạt bài viết về AutoCAD 2D 3D cơ bản nâng cao. Chúng ta cùng bắt đầu nào.

Lưu ý : Ở cuối mỗi bài có thể có bài tập các bạn để ý và làm theo.

1. Bắt đầu với lệnh L (Line) – Lệnh vẽ đường thẳng.

Cách 1: Vẽ đường thẳng biết trước chiều dài

Ta gõ : L /E →  Chọn gốc → Đẩy hướng → Nhập chiều dài /E.

Loading...

Bây giờ ta vẽ một đường thẳng biết trước chiều dài là 500 đơn vị.

Gõ L Enter rồi chọn điểm đầu tiên, sau đó Ta kéo theo phương ngang gõ 500 (là đơn vị bản vẽ, ta đặt là mm theo bài hôm trước) sau đó nhấn Enter hay phím Cách. (Lưu ý bạn nào mà kéo sang ngang không thẳng thì bấm F8 1 lần hoặc đọc bài Vẽ đường thẳng cơ bản (sử dụng F8) trong AutoCAD. Nếu bạn không Zoom to hay nhỏ hình được thì bạn gõ lệnh Z /E  → A /E hoặc Re /E. Mình sẽ phóng to thu nhỏ bản vẽ bình thường hoặc đọc bài Lệnh tái tạo màn hình và phóng to Zoom)

CB-2

Cách 2: Vẽ đường thẳng biết trước chiều dài và góc nghiêng

Ta gõ : L /E →  Chọn gốc → Đẩy hướng → Nhập chiều dài → phím Tab → Nhập góc /E.

Bây giờ chúng ta vẽ một đoạn thẳng dài 500 đơn vị và nghiêng 45 độ.

Chúng ta gõ L Enter rồi chọn điểm đầu tiên, sau đó Ta đẩy hướng gõ 500, tiếp tục gõ Tab nhập góc 45 độ rồi Enter.

Lệnh Line auotCAD

Bây giờ các bạn vẽ tam giác như hình dưới.

Lệnh Line auotCAD

Với Tam giác vuông làm như sau , vẽ đoạn thẳng theo phương ngang 500, rồi F8 cho nó thẳng đứng sau đó vẽ tiếp đoạn 500  và kết thúc.

Lệnh Line auotCAD

Được hình như sau.

CB-6

 

3. Nào chúng ta tiếp tục với hình chữ nhật hay hình vuông nhé.( Đây là lệnh vẽ hình vuông và nó có phần tính năng mở rộng các bạn chú ý theo dõi.)

Ta sẽ gõ lệnh : Rec ( rectang) Enter. Chọn điểm đầu tiên.

Lệnh hình chữ nhật trong CAD