Bài 14. Lệnh vẽ đường cong bất kỳ, hình sin hay zigzag (chu tuyến) trong AutoCAD

ve hinh drawing sin zigzag in autocad

Tiếp tục với bài học hôm trước, thì hôm nay chúng ta bắt đầu làm quen với lệnh cung đường tròn, đường cong dài để vẽ hình sin hay hình zigzag trong loạt bài viết về AutoCAD 2D 3D cơ bản nâng cao .(Lưu ý dưới mỗi bài có thể có File cho các bạn download và bài mẫu AutoCAD các bạn chú ý thực hành theo).

1. Đầu tiên với lệnh cung đường cong là 1 phần của đường tròn với bán kính cho trước, ta sẽ gõ A ( Arc) với mục tiêu vẽ đường cong nối tiếp nhau tạo hình sin đẹp.

Với 7 điểm cho trước giờ ta đi vẽ đường cong liền nhau để tạo hình sin (Để tạo được điểm các bạn đọc bài tạo điểm và hiệu chỉnh điểm), bạn sẵn sàng chứ .

Tự học autocad với đường cong tròn

A/Enter, chọn điểm đầu, chọn tiếp điểm số 2, và chọn điểm thứ 3, ở đây vẽ đường cong tròn dựa vào 3 điểm cho trước.

Loading...

Tự học autocad với đường cong tròn

Làm tương tự với điểm 3, 4, 5 ta được cung tròn.

Tự học autocad với đường cong tròn

Điểm 5, 6, 7 tiếp theo.

Tự học autocad với đường cong tròn

Đây là hình sin không đều do bán kính khác nhau.

Tự học autocad với đường cong tròn

Tiếp tục với cách vẽ cung tròn đều.

A / Enter. Chọn điểm đầu gõ tiếp 500 Tab 45 / Enter.

Tự học autocad với đường cong tròn

Tiếp tục điểm tiếp theo (500; –45º).

Tự học autocad với đường cong tròn

Ta sẽ được hình dưới.

Tự học autocad với đường cong tròn

Tiếp theo các bạn tạo nhiều hình nối tiếp nhau làm sao ra hình sin đẹp như ảnh dưới.

Logo hinh sin