Bài 35. Lệnh vẽ đám mây trong AutoCAD

Lenh Elip, lenh dam may trong CAD

Hôm nay chúng ta bài học vẽ đám mây trong loạt bài viết về AutoCAD 2D 3D cơ bản nâng cao. Chúng ta bắt đầu học nào.

Chúng ta làm quen với lệnh Revcloud, lệnh này có tính năng vẽ hình đám mây.

Ta gõ: RevCloud /E → A /E → Nhập bán kính cung nhỏ /E → Nhập bán kính cung lớn /E → S /E → Chọn kiểu (N hay C) /E → O /E → Chọn đối tượng cần gán → Y hay N /E. (Kiểu Normal bình thường hay Calligraphy; Yes hay No trong Reverse direction đảo hướng hay không).

Bây giờ chúng ta vẽ tự do hình, gõ lệnh RevCloud/Enter chọn điểm đầu và vẽ zig zag theo ý tưởng của mỗi bạn.

Lệnh Elip, Học lệnh đám mấy trong CAD

Loading...

Dưới đây là hình bất kỳ.

Lệnh Elip, Học lệnh đám mấy trong CAD

Làm thế nào để vẽ được hình cho trước . Đã có câu trả lời ở phía dưới.

Đây là hình mẫu các bạn có thể tham khảo.

Lệnh Elip, Học lệnh đám mấy trong CAD

Để có hình như trên Các bạn chuẩn bị hình như sau.

Lệnh Elip, Học lệnh đám mấy trong CAD

Ở trên mình vẽ cung tròn nó mặc định, giờ ta muốn nó theo ý của mình, cung bất kì do ta chọn. Ta cũng gõ Revcloud/Enter -> A/Enter. Nó sẽ yêu cầu nhập Bán kính cung tròn, ở đây ta chọn 50 cho phù hợp với kich thước hình rồi Enter.

Lệnh Elip, Học lệnh đám mấy trong CAD

Ta gõ tiếp S/Enter để tạo kiểu cho hình. Có 2 kiểu Normal và Calligraphy. Để chọn ta gõ N hoặc C / Enter. ( Normal là đường bình thường, Calligraphy là đường có bề dày hơn.)

Lệnh Elip, Học lệnh đám mấy trong CAD

Gõ : O/Enter. Sau đó nó sẽ yêu cầu chọn đối tượng.Lệnh Elip, Học lệnh đám mấy trong CAD

Ta chọn hình elip trước nhé.

Lệnh Elip, Học lệnh đám mấy trong CAD

Nó sẽ hỏi Yes/No. Mặc định là No. Ta chọn No. có hình như trên. Nếu chọn Yes thì Các cung tròn sẽ đối xứng ngược lại nhé. Tiếp đến ta làm với các hình tiếp theo, sẽ như hình dưới.

Lệnh Elip, Học lệnh đám mấy trong CAD

Đây là kết quả sau khi mình tạo các kiểu con đà điều. Cũng khá đẹp phải không nào và giống trong truyện tranh đó.

Lệnh Elip, Học lệnh đám mấy trong CAD

Bài học hôm nay hy vọng hữu ích với các bạn.