Bài 11. Lệnh vẽ đa tuyến thẳng (polyline) có bề rộng nét và vẽ elip trong AutoCAD

Lệnh đường thẳng trong CAD

Hôm nay chúng ta học vẽ đa tuyến thẳng (polyline) có bề rộng nét và vẽ elip AutoCAD trong loạt bài viết về AutoCAD 2D 3D cơ bản nâng cao. Chúng ta bắt đầu học nào.

1.Lệnh đa tuyến (Polyline)

Các bạn có để ý bình thường khi ta vẽ đường thẳng bằng lệnh Line thì hình sẽ gồm nhiều đoạn thẳng rời rạc nhau, vậy nếu muốn vẽ một hình ví dụ tam giác là 1 đường thẳng liền thì ta sẽ vẽ polyline. Polyline gọi là 1 chuỗi các đường thẳng tiếng hán là đa tuyến.

Lệnh hình chữ nhật trong CAD

Cách 1: . Vẽ lệnh đa tuyến cơ bản

Loading...

Ta gõ: PL /E → Chọn điểm đầu tiên → Chọn các điểm tiếp theo → Gõ phím ESC để kết thúc hoặc C /E (bo kín).

Chúng ta vẽ 1 tam giác vuông (Kích thước 500×500): Gõ PL rùi Enter, chọn điểm đầu kéo theo phương ngang sang trái 500 /E.

Lệnh polyline trong CAD

Kéo lên 500 /E và chọn điểm kết thúc. ( Lưu ý ở đây mình có thể kết thúc bằng cách gõ: C ( close) để tạo hình kín.)

Lệnh polyline trong CAD

Cuối cùng ta gõ C Enter để đường polyline là đường kín.

Lệnh hình chữ nhật trong CAD

Cách 2: . Vẽ lệnh đa tuyến có bề rộng nét

Ta gõ: PL /E → Chọn điểm đầu tiên → W /E → Nhập bề dày 1 /E → Nhập  bề dày 2 /E → Vẽ như cách 1.

Tiếp tục ta thực hành các bài tập dưới đây.

Lệnh polyline trong CAD

2. Lệnh elip

Elip là hình tròn dẹt, ở trong AutoCAD elip được vẽ bằng lệnh El (Elip). Có nhiều cách vẽ ở đây ta vẽ theo 2 cách.

Cách 1: EL /E → Chọn điểm đầu → Đẩy hướng → Nhập đường kính /E → Nhập bán kính /E.

Cách 2: Vẽ elip biết trước tâm

EL /E → C /E → Chọn tâm → Đẩy hướng → Nhập bán kính 1 /E → Nhập bán kính 2 /E.

Vẽ elip với thông số nhập vào (500,500) , kết quả là vẽ 1 elip có kích thước (500;1000) dựng thẳng đứng).

  • Ta gõ El/Enter.Lệnh Elip, Học lệnh đám mấy trong CAD

Chọn điểm đầu tiên.Lệnh Elip, Học lệnh đám mấy trong CAD

Kéo theo phương ngang 500 .Lệnh Elip, Học lệnh đám mấy trong CAD

Kéo lên theo phương thẳng đứng 500.Lệnh Elip, Học lệnh đám mấy trong CAD

Thế là ta được hình Elip (500;1000).

  • Ta tiến hành vẽ elip với thông số đầu vào 500,500 nhưng có kích thước (1000,1000). Ta cũng gõ El/Enter sau đó gõ C/Enter.

Chọn điểm đầu tiên, gõ 500 theo phương ngang, kéo lên phương đứng 500 và Enter ta được hình Elip (1000;1000) như hình vẽ .Lệnh Elip, Học lệnh đám mấy trong CAD

Đây là kết quả vẽ elip khi nhập thong số đầu vào như nhau.

Lệnh Elip, Học lệnh đám mấy trong CAD

Vậy là hôm nay chúng ta đã xong bài vẽ đa tuyến thẳng (polyline) có bề rộng nét và vẽ elip. Bài tiếp theo ở link sau Bài 12.Lệnh vẽ cung tròn.

Chúc các bạn có buổi học AutoCAD vui vẻ.