Bài 10. Lệnh sao chép, di chuyển, xoay đối tượng trong AutoCAD

You may also like...

2 Responses

  1. nguyễn văn toàn viết:

    Chào admin em cung dùng lênh coppy như trên như khi đánh số cần coppy gõ enter nhưng nó không nhận lệnh xin cho e biết phải sử lý sau ak.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *