Bài 15. Lệnh đối xứng và tạo đường song song theo khoảng cách cho trước trong AutoCAD

Bai tap Hoc autocad 2D lenh doi xung lenh doi tuong song song

Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục học bài đối xứng và tạo đường song song theo khoảng cách cho trước trong loạt bài viết về AutoCAD 2D 3D cơ bản nâng cao. Ở dưới mỗi bài viết có thể có mẫu bài tập AutoCAD, các bạn lưu ý để tải về thực hành.

Chúng ta bắt đầu thực hành:

1. Lệnh đối xứng

Chúng ta đang có một hình cho trước, bây giờ chúng ta muốn đối xứng nó qua trục đối xứng thì cách làm như sau:

Mi/E → Chọn đối tượng /E → Chọn 2 điểm thuộc trục đối xứng /E.

Loading...

(Ngoài ra khi ta chọn 2 điểm xong nó sẽ hỏi Có xóa đối tượng cũ không, nếu muốn xóa ta gõ Y/E còn không thì ta gõ Enter luôn)

Sau khi chọn đối tượng xong /E → ta chọn 2 điểm thuộc trục như hình dưới.

Hoc autocad 2D lenh doi xung

2. Lệnh tạo đường song song cho trước
Giờ chúng ta có một đối tượng cho trước có thể là đường thẳng, đường cong, một đường bất kỳ,…Chúng ta muốn tạo một đối tượng song song với đường thẳng đó theo một khoảng cách cho trước. Chúng ta thực hiện như sau:
O /E → Nhập khoảng cách /E → Chọn đối tượng  → Chọn vùng (Vùng có thể là trong hoặc ngoài, trên hoặc dưới, trái hoặc phải).

Dưới đây là ta đang có một vài hình mẫu. Ta gõ lệnh O/E sau đó nó hỏi khoảng cách song song, ta nhập là 10.

Hoc autocad 2D lenh doi xung lenh doi tuong song song

Sau đó bấm chọn đối tượng muốn tạo song song → chọn vùng bên dưới → ta sẽ được như hình dưới đây.

Hoc autocad 2D lenh doi xung lenh doi tuong song song

Các bạn hãy thực hiện và hoàn thành các bài tập sau:

Bai tap Hoc autocad 2D lenh doi xung lenh doi tuong song song

Vậy là hôm nay chúng ta đã xong bài vẽ đối xứng và tạo đường song song theo khoảng cách cho trước. Bài tiếp theo ở link sau Bài 16.Lệnh xoay đối tượng trong AutoCAD.

Chúc các bạn có buổi học AutoCAD vui vẻ.