Bài 1. Lấy lại thanh Command Line trong AutoCAD

Làm thế nào để lấy lại thanh Command hay thanh gõ lệnh trong Cad ?

hiện thanh command line

Cái này rất dễ, các bạn gõ lệnh Ctrl + 9.

Đây là video minh họa.

3 bình luận trên Bài 1. Lấy lại thanh Command Line trong AutoCAD

Để lại bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ không bị công khai.


*