Bài 1. Lấy lại thanh Command Line trong AutoCAD

Làm thế nào để lấy lại thanh Command hay thanh gõ lệnh trong Cad ?

hiện thanh command line

Cái này rất dễ, các bạn gõ lệnh Ctrl + 9.