Bài 1. Lấy lại thanh Command Line trong AutoCAD

You may also like...

3 Responses

  1. Lê Tính viết:

    Thanks

  2. Hoangtuxb viết:

    Cách lấy thanh commad là đơn giản nhất rùi nhé, ai muốn cho màn hình rộng để chuyên nghiệp hơn, pro hơn nữa gõ Ctrl + 0 nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *