Hướng dẫn sửa lỗi HAXM error but vt-x is enabled successfully

HAXM error but vt-x is enabled

Các bạn đang có khó khăn trong việc cài đặt HAXM cho giả lập trong Android Studio. Bạn vẫn nhận được thông báo “This computer meets the requirements for HAXM, but Intel Virtualization technology (VT-x) is not turned on. HAXM cannot be installed until VT-x is enabled. Please refer to the Intel HAXM documentation for more information.”

HAXM error but vt-x is enabled

Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau sửa lỗi này với mục đích để chạy giả lập cho Android Studio. Ở thời điểm hiện tại có nhiều cách để khắc phục, nhưng để thành công khá là khó khăn.

      1.Chúng ta cài đặt Intel (R) Processer  Identification Utility ở Đây để kiểm tra VT-x tắt hay mở.

Intel(R) Virtualization Technology - Yes

Loading...

Mặc dù Intel(R) Virtualization Technology – Yes nhưng Intel Virtualization technology (VT-x) không được mở. HAXM không thể cài đặt cho tới khi VT-x được kết nối (enabled). Nếu nó chưa được kết nối (disable) chúng ta mở BiOS, VT-x được hỗ trợ và chúng ta kết nối Intel virtualization (ở đây là chúng ta mở Bios lên và vào kết nối nó).

2. Chúng ta đang sử dụng phần mềm diệt virus Avast , chúng ta mở Avast và làm theo: Settings (Cài đặt) > Troubleshooting (xử lý sự cố). Bỏ chọn “Enable hardware-assisted virtualization” (Chúng ta nên chọn tiếng anh để thao tác cho đúng).

3.Tiếp tục chúng ta mở CMD chạy với quyền quản trị cao nhất (Adnimitrator) với câu lệnh : “sfc/SCANNOW” và khởi động lại máy sau khi chạy xong các bước.

4.Sau đó vào thư mục (intelhaxm) và chạy setup.exe – nó sẽ cài đặt, bây giờ không cond lỗi nào.

5.Chạy lệnh này để xác minh rằng nó đang làm việc : “sc query intelhaxm”.

HAXM error but vt-x is enabled

Nó như ảnh này là đang làm việc.

Lưu ý: Nếu mà bạn không thể sửa được lỗi bạn có thể cài bản Free Genymotion để chạy giả lập trong Android Studio. Bởi vì chúng ta có thể sử dụng cả hai chương trình HAXM và Genymotion, nhưng Genymotion chạy nhanh hơn và miễn phí.

Bạn có thể thử với bản miễn phí của Genymotion .