Gỡ bỏ phần mềm độc hại Teal Kitty khỏi trình duyệt máy tính

Xoa bo phan mem Teal kitty

Hôm nay sẽ giúp các bạn gỡ bỏ việc hiện Banner, Popup ADS tràn lan trên trình duyệt do bị cài phần mềm độc hại Teal Kitty vào máy mà không biết.

Khi các bạn vào trình duyệt nó sẽ mặc định hiện rất nhiều banner quảng cáo che hết màn hình và buộc các bạn phải click vào tắt bỏ nó đi. Các vị trí dưới hình thường hiện ADS Banner bôi đỏ. Hiện dòng chữ Teal Kitty .

Go bo phan mem Teal Kitty 1

Việc gỡ bỏ nó rất đơn giản. Các bạn vào trình gỡ bỏ phần mềm của Window như hình (đối với Win 7).

Go bo phan mem Teal Kitty 2

Loading...

Tiến hành tìm file có tên Teal Kitty chuột phải chọn Remove để gỡ bỏ nó.

Go bo phan mem Teal Kitty 3

Chọn Next để đồng ý xóa bỏ.

Go bo phan mem Teal Kitty 4

Nó sẽ gỡ bỏ Teal Kitty từ ổ C của máy tính.

Go bo phan mem Teal Kitty 5

Quá trình gỡ bỏ đang diễn ra.

Go bo phan mem Teal Kitty 6

Một lát sau quá trình gỡ và xóa bỏ Teal Kitty hoàn thành.

Go bo phan mem Teal Kitty 7

Sau tất cả các bước các bạn có thể quét virus máy tính 1 lần và khởi động lại máy tính. Mở trình duyệt lên và kiểm tra thành quả. Nếu có gì thắc mắc các bạn có thể bình luận dưới bài viết.