Giới thiệu

Mục đích chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm đã học được cho mọi người. Trang web được thành lập và tiếp tục phát triển. Biển học vô bờ nên tìm hiểu để giúp mỗi người khác cùng phát triển.

Dưới đây là những hình ảnh sau khi học AutoCAD tại nhà. Cố gắng làm mọi việc sẽ thành công.

Gioi thieu

Phần giao của hai trụ cầu.

Gioi thieu 3

Đốt 1 của giàn lao dầm.

Gioi thieu 2

Ván khuôn trụ.

Video tham khảo.