Bài 9. Lệnh xóa đối tượng, cắt xén đối tượng trong AutoCAD

Hôm nay chúng ta tiếp tục với loạt bài viết về AutoCAD cơ bản, các lệnh xóa đối tượng và cắt xén đối tượng.

Xóa đối tượng ta có 2 cách thực hiện:

+ Các thứ nhất ta gõ lệnh E/Enter sau đó chọn đối tượng cần xóa, enter lần nữa để xóa chúng.

+ Cách thứ hai ta chọn đối tượng cần xóa và nhấn phím Delete trên bàn phím.

Xóa đối tượng trong AutoCAD

Ví dụ như hình trên ta có hình chữ nhật và hình tròn, muốn xóa hình tròn ta chọn nó và xóa bằng cách nhấn Delete hoặc E/Enter.

Cắt xén đối tượng

Mục đích xóa phía trên 2 đường chéo để có hình thứ tư (gồm hình chữ nhật và tam giác bên trong) ta thao tác: Tr/Enter → Chọn đối tượng (ở đây đối tượng phân chia vùng cắt), ta chọn 2 đối tượng như trong hình thứ nhất. Sau đó nhấn Enter lần nữa để chọn đối tượng và vùng cần xóa hình thứ 2 và 3.Cuối cùng nhấn enter để kết thúc lệnh.

Cắt xén đối tượng AutoCAD

Sau khi thực hiện các bước trên ta có hình mong muốn.

Hôm nay chúng ta cũng đã thực hiện được các lệnh cơ bản xóa bỏ, cắt xén đối tượng trong AutoCAD.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *