Bài 18. Lệnh lấy đối xứng các đối tượng trong AutoCAD

Hôm nay chúng ta tiếp tục loạt bài học AutoCAD online thuộc phần cơ bản. Bài hôm nay chúng ta học vẽ đối xứng đối tượng. Với các đối tượng có tính chất đối xứng, ta chỉ cần vẽ một phần của nó và dùng lệnh tạo phần đối xứng còn lại để hình thành đối tượng hoàn chỉnh. Dưới đây là một hình ảnh đại diện cho việc vẽ đối tượng phức tạp.

drawing mirror object in autocadĐể vẽ chúng ta bắt đầu làm với hình đơn giản, các bạn chuẩn bị một nửa đường cong và một mình chữ nhật  sắp xếp như hình dưới.how to command Mirror autocad

Chúng ta bắt đầu gõ lệnh: Mi/Enter sau đó chọn 2 điểm trục đối xứng, ở đây ta lấy cạnh ngoài cùng hình chữ nhật làm trục đối xứng. Nó hỏi tùy chọn, giữ nguyên phần đối xứng (N) hay là xóa bỏ (Y) sau khi xong lệnh. Gõ N/Enter là không xóa đối tượng sau khi đối xứng. Sau khi thực hiện thao tác trên chúng ta sẽ có hình mong muốn.

Chúng ta thao tác lại lệnh trên và chọn Y/Enter để thực hiện lệnh đối xứng xóa bỏ đối tượng gốc.


Và cuối cùng chúng ta được hình mong muốn.

Sau mỗi bài viết sẽ có bài tập cho các bạn thực hành. Hi vong các bạn làm tốt.

Hãy là người bình luận đầu tiên

Để lại bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ không bị công khai.


*